Priser Personbil - från 4/4 2022

Har du körvana sedan innan rekommenderar vi 1 testlektion för att se hur du ligger till, därefter kan vi hjälpa dig med vad som passar dig bäst. 

VÄLKOMMEN TILL KÖPINGS NYA TRAFIKSKOLA

I alla våra paket ingår lärarledd teorilektion i helklass. Varje Torsdag mellan
15.50 - 17.20

PAKET
KICK START

    TEORIAVGIFT   
   6 körlektioner á 40 min
Riskettan B
Fordonslektion

Paket
SMALL

Teoriavgift 
15 körlektioner à 40 min
Riskettan B
Risktvåan B
Fordonslektion

Paket
MEDIUM

Teoriavgift
25 körlektioner à 40 min
     Riskettan B     
Risktvåan B
Fordonslektion

paket
Large

Teoriavgift
35 körlektioner à 40 min
Riskettan B
Risktvåan B
Fordonslektion

Plugga

Teoripaket  2000 :-

(böcker, elevcentralen, lärarledda teorilektioner samt fordonslektion)

Privat teori 400 :-
Läshastighettest  600 :-

Köra

  Körlektion 40 min 540 :-
Tillägg efter 18.00 100 :-
       Tillägg helg 190 :-


  Paket 10 lektion 5300 :-
  Paket 5 lektion  2650 :-
  Lån av bil prov   800 :-

Riskutbildning


Riskettan B 900 :-

Risktvåan B 2300 :-
Köra privat

Introduktionsutbildning  550 :-/person
Introduktionsutbildning Helg 
650 :-/person

Böcker

Bokpaket Svenska 500 :-

Bokpaket Engelska 700 :-
Kurdiska, Persiska &          Arabiska      600 :-  

Tillbehör

Övningskylt magnet 50 :-Övningskylt sugplopp 60 :-
Spegel liten 50 :-
Spegel Stor 60 :-
Spegel yttre 70 :-